Voluspa #I – Frejrovih prvih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


1. Pažnju 1 tražim, čitavog svetog roda,
Višeg i nižeg Hejmdalovog  poroda2;
Želiš da, Oče Palih 3, ispričam priče stare,
Prvih 4 što su bili od ljudskog roda.

Fehu ᚠ – bogatsvo, novac, stoka (i samim tim drevna krava Audhumla, kao i krave žrtvovane na grobovima kako bi se prizvale volve čije su reči u tišini slušali).

2. Pamtim divove 5 odveć stare,
Njih, što me davno odgojiše;
Devet svetova 6 pamtim, devet krošnji 7,
Slavno drvo 8, duboko pod zemljom.

Uruz (ūruz) ᚢ – tur, proto-govedo/tur, auroh: predstavlja snagu i zdravlje, i vezuje se za Imira.
Turisaz (þurisaz) ᚦ – div: predstavlja žeđ, buku, i vezuje se za Boltorna, ili Jormunganda, čije ime znači „moćni štap”, to jest imela.
Sveštenici poste pred kraj godine, i nakon toga im treba devet grana, među kojima je i imela (Boltorn), kako bi otvorili mogile i pristupili svim nivoima Helheima.

3. Davno beše, za života Imirova 9,
Ne bi ni peska, ni mora, ni valova hladnih;
Ne bi zemlje, ni visina nebeskih,
Samo procep 10 zjapeći, ni trave nigde.

Turisaz (þurisaz) ᚦ
Prvog dana nove godine, dana koji je izvan kalendara i samim tim između svih ostalih dana, izabrani ulazi u grobnicu u kojoj nema ničega osim tame.

4. Pre no što sinovi Burovi 11 zemlju podigoše,
Uobličiše Srednji Svet 12 veličanstven,
Sunce s juga sijaše na dvore od stene,
Zemlja od rastinja sva zelena beše.

Ansuz ᚨ – duh: predstavlja božje darove, sveto znanje, i vezuje se za Odina.
Srednji svet je grob, mogila koju pokriva trava i drveće i koju sunce obasjava.

5. Sunce s juga, Meseca sestra 13,
Naslonila desnicu preko nebeskog ruba;
Sunce ne znaše gde joj dvori behu,
Mesec ne znaše kakvu moć imaše
Zvevde ne znahu,gde pripadahu.

Raido (raidō) ᚱ – putovanje, jahanje: predstavlja putovanje, fizičko i metafizičko.
Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.
Izabrani ulazi u grobnicu u kojoj postoji samo tama u kojoj nema ni sunca, ni meseca, ni zvezda.

6. Onda sve Sile 14 otiđoše na stolice sudbe,
Presveti bogovi, da pregovaraju –
Noć i deca joj imena dobiše,
Nazvaše ih Jutro i Podne,
Popodne i Veče, godine da broje.

Gebo (gebō) ᚷ – poklon: označava nagrade, deljenje, poklone, talente.
Izabrani ide do centra grobnice u kom je sahranjena, u sedećem položaju, kraljica mrtvih; tamo ostaje do sledećeg dana, to jest do početka nove godine.

7. Sastaše se Esiri 15, na svetlom Ida-polju 16,
Oni, što podigoše oltare i hramove visoke.
Napraviše kovačnice, skovaše blaga;
Klešta napraviše i sprave radne.

Vunjo (wunjō) ᚹ – radosti: označava mir, ravnotežu.
U grobnici izabrani upoznaje mrtve, svoje pretke, koju si podigli grobnice i hramove, i od njih uzimaju predmete koje su napravili i s kojima su sahranjeni.


1 hljóð – staronordjiski (u daljem tekstu SN) za „tišinu”, „pažnju”, „saslušanje”. Proročica, koju je Odin prizvao iz mrtvih, moli sve one koji slušaju – sveti rod, ljude, koji su porod Hejmdalov – da obrate pažnju na njene reči. Na sličan način počinju mnoge epske pesme u evropskoj tradiciji, na primer Beowulf rečju hwæt, koja na staroengleskom (u daljem tekstu SE) znači „šta”, ali takođe služi i kao naredba za pažnju i slušanje. Invokacija muza ili slične tehnike mogu se porediti.

Silazak junaka u podzemlje kako bi tamo saznao odgovore na svoja pitanja takođe je česta pojava u evropskoj poeziji, a Odisejev silazak u Had u 11. pevanju Odiseje kako bi razgovarao sa slepim prorokom Tiresijem je najpoznatiji primer.

Volva (völva) je ženska šamanolika figura, proročica i vidovnjakinja, čije ime nosi ova pesma. Volve su bile veoma cenjene zbog njihovih proricanja i saveta, o čemu svedoči i činjenica da je i sam Odin tražio njihovu mudrost. Reč völva može se doslovno prevesti kao „ona koji nosi magični štap”. Volve su bile poznate po svojom poznavanju veština seiðr, galdr, i spá. Za seiðr se može reći da predstavlja šamansku tradiciju i vizije zbog svoje veze sa Odinom, ali i običaje, kulturu, zbog čega je često povezivana sa ženama i Frejom, koje su imale ulogu da podučavaju decu i prenose im znanje i običaje. I muškarci i žene su praktikovali seiðr, često se oblačeći kao suprotan pol kako bi „otelovili” bespolne duhove koij predstavljaju jedinstvo, i koji su zaostavština primitivnijih običaja i verovanja iz doba kad bogovi još nisu bili podeljeni po polovima. Galdr je veština bacanja čini, inkantacija, pevanja, i najsličnija je u klasičnom smislu rečima veštičarenje, vračanje i bajanje. Spá predstavlja proricanje i predskazanje.

2 Heimdallr – „najbelji od svih bogova”, čuvar Bifrosta, mosta koji vodi do Asgarda; čuvar Igdrasila, drveta sveta; i čuvar Gjalar-roga kojim će označiti početak Sumraka Sila i probuditi bogove. Često je poistovećivan sa samim Igdrasilom, i samim tim su ljudi  — a samim tim i bogovi — njegov „sveti porod”: plodovi drveta života. 

O Heimdalu kao praocu naroda pogledati pesmu „Rigstula” (Rígsþula), „Rigovu listu”, u kojoj na svojima putovanjima, maskiran i veoma sličan Odinu, sreće različitie žene i sa njima ima decu od koje će kasnije nastati različite klase ljudi. U „Voluspi” se najverovatnije misli ne samo ne samo na ljude, već i na ostala natprirodna bića. O ovim bićima i njihovim pogledima na svet, pogledati pesmu „Alvismal” (Alvíssmál), „Pesmu sve-mudrog”.

3 Valföðrval (pali) + föðr (otac); Odin, vrhovni bog, bog rata, poezije, mudrosti, i pravednog besa, nazvan ocem palih jer pali u borbi, vođeni valkirama, odlaze k njemu kako bi se ponovo vratili ako im čast/karma (hamingja – „hodanje u oblicima”) i reputacija to dozvole. Ime mu Óðinn, koje vuče koren iz protogermanskog (u daljem teksti PG) Wōdanaz, znači „mahnit”, ili „pobesneo”.

Za detalje o Odinu kao Ocu Palih,  pogledati pesmu „Grimnismal” (Grímnismál), strofe 8-10.

    8. Gladsheim se peti zove,
Gde, sva u zlatu, Valhala stoji;
I tamo Hropt svakoga dana bira
One od oružja pale.

   9. Poznata je onom koji k Odinu ide,
I dvor taj spazi;
Koplja su joj grede, štitovima natkrovljena,
A na klupama oklopi leže.

10. Poznata je onom koji k Odinu ide,
I dvor taj spazi;
Tamo vuk visi kod zapadnih dveri,
Nad njim orao visi.

4 Priče koje zna jer pamti događaje iz prošlih života, pored toga što vidi budućnost.

5 jötunn – SN za „div”. Divovi, ili jotuni, rasa su stvorenja iz Jotunheima, jednog od devet svetova. Predstavljaju večne neprijatelje bogova, glad, zimu, uništenje i kraj godine, ali takođe, kroz miroljubivu interakciju i veze, i aspekat prirode i prirodnog ciklusa koji je nerazdvojih od onog božjeg, i zajedno s kojim čini beskrajni ciklus početaka i krajeva.

O počecima divova pogledati pesmu „Vaftrudnismal” (Vafþrúdnismál), strofe 28 – 35, u kojima div Vavtrudnir objašnjava Odinu poreklo i rodoslov prvih bića.

Odin reče:
28. I na peto mi odgovori, ako te mudrim zaista zovu,
I ako znaš, Vaftrudnire;
Ko je bio najstariji Esira ili Imira roda,
Što se davnih dana pojavi?

Vaftrudnir reče:
29. Nebrojeno zima pre no što svet posta,
Bergelmir se rodi;
Trudgelmir mu beše otac, a Aurgelmir deda.

Odin reče:
30. Na šesto mi odgovori, ako te pametnim zaista zovu,
I ako znaš, Vaftrudnire;
Odakle dođe Aurgelmir, s rodom divova, po prvi put,
Ti mudri dive?

     Vaftrudnir reče:
31. Iz Elivagre otrov ja kapao,
I rastao dok div ne posta;
I odatle se diže divova rod,
I takvi smo silni i danas.

Odin reče:
32. Na sedmo mi odgovori, ako te pametnim zaista zovu,
I ako znaš, Vaftrudnire;
Kako dobi dete taj mrgodni div,
Kad mu ne beše žene nigde?

Vaftrudnir reče:
33. Pod rukama ledenom tom divu odrastahu, kažu,
I momak i devojka skupa;
A stopalo sa stopalom mu rodi
Šestoglavog sina.

Odin reče:
34. Na osmo mi odgovori, ako te pametnim zaista zovu,
I ako znaš, Vaftrudnire;
Čega se prvog sećaš, što li prvo pamtiš?
Svemudar si ti, dive!

Vaftrudnir reče:
35. Nebrojeno zima pre no što svet posta,
Bergelmir se rodi;
Sećam se prvo
Tog mudrog diva dok u kolevci beše.

6 Hel ili Helheim, carstvo boginje Hel u koje idu mrtvi koji nisu pali u borbi, pa čak i bogovi (Balder); Muspel, primordijalni svet ognja i dom diva Surta; Nilfheim, primordijalni svet leda koji zajedno sa Muspelom pokreće univerzum kao spoj suprotnosti; Vanaheim, dom Vanira; Jotunheim, dom divova; Midgard ili Srednji-Svet, dom ljudi; Nidavelir ili Svartalfheimir, dom patuljaka, to jest tamnih vilenjaka; Alfheimir ili Ljosalfheimir, dom (svetlih) vilenjaka; i Asgard, dom Esira.

7 Devet svetova su devet krošnji drveta Igdrasila. Broj devet je karakterističan za Odina i ima simboličke vrednosti.

8 Igdrasil (Yggdrasil), axis-mundi, džinovski jasen na kojem su svi svetovi i čije korenje ide toliko duboko da im niko ne zna početak. Drvo predstavalja drvo života, posteljicu koja podseća na stablo, čiji su plod ljudi čije korenje ide daleko u prošlost roda. Odin je proboden kopljem, žrtvovan samom sebi, visio sa Igdrasila devet noći kako bi otkrio tajne runa; devet noći su devet meseci trudnoće nakon kojih Odin „vrišteći pada” natrag u život i raste, a koplje pupčana vrpca kojom je proboden.

Reč znači Igov Konj, a Ig (Strah) je jedno od brojnih Odinovih imena.

Isti koncept drveta života kao centra sveta postoji i u slovenskom verovanju, a jasen je često viđen i kao kapija do sveta duhova.

9 Ymir – Imir, praotac svih divova, nastao iz reke Elivagre u magičnom zjapećem procepu pre nastanka sveta i koji predstavlja jedinstvo muškog i ženskog koje je izrodio. Hranio se mlekom primordijalne krave Audhumle, koja je jezikom iz pra-leda oslobodila Burija, oca Burovog, dedu Odina, i njegove braće Vilia i Vea. od njegovih delova Odin sa braćom pravi svet: od mesa zemlju, od krvi okeane, od kostiju planine, od mozga oblake, od kose drveće, od obrva svet ljudi, a od lobanje nebeski svod.

Za delove Imira i nastanak sveta, pogledati „Vavtrudnismovu pesmu”, „Vavtrudnismal” (Vafþrúdnismál) (strofa 21), i „Grimnirovu pesmu”, „Grimnismal” (Grímnismál) (strofe 40 i 41).

„Vaftrudnismal”

21. Od mesa Imirovog svet je spravljen
Od kostiju mu planine;
Nebo od lobanje tog ledenog diva,
Mora mu od krvi.

„Grimnismal”

40. Od Imirovog mesa svet je spravljen,
Od krvi mu mora;
Od kostiju stenje, drveće od kose,
A nebo od lobanje.

41. Srednji-Svet mu od obrva bogovi napraviše
I deci ljudskoj daše;
Od mozga mu, zlokobne,
Sve oblake stvoriše.

10 Ginnungagap – „zjapeći procep”. Neka vrsta bezdana, praznine koja je bila prisutna pre uobličavanja sveta. Može služiti i kao metafora za otvor na humkama, u kojima nema ni trave, ni mora, ni zemlje, ni neba. Ponekad se kaže da čitava strofa može služiti kao metafora za duge polarne zime, ili pak ledeno doba beskrajne zime i leda koje je zahvatilo Evropu.

11 Burr – sin Burijev, otac Odina i njegove braće, muž Bestle. Ime mu znači „sin”.

12 Miðgarðr – Srednji-Svet, dom ljudi, svet između ostalih svetova.

13 Sunce je ženskog roda u nordijskom verovanju, a Mesec muškog.

14 regin – naziv za bogove ili „vladajuće sile”.

15 Æsir, jednina Áss (m) ili Ássynja (f) – jedna od grupa bogova kojoj pripadaju Odin, Tor, Tir, Balder itd.

16 Iðavöllur –  Tačno značenje diskutabilno; „veličanstveno polje”, „polje zastoja/stagnacija”, „polje dȇlā”, ili „polje borbe”.

Advertisements

8 thoughts on “Voluspa #I – Frejrovih prvih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s