Voluspa #II – Hagalovih prvih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


8. Igrahu se radosno za stolovima1 livadskim,
Zlata manjak im ni na kraj pameti;
Sve dok tri div-gospe ne dođoše,
Veoma moćne, iz Jotunheima2.

 

Hagalaz ᚻ – grad (ledena kiša), tranzicija; predstavlja prelazak iz jednog sveta u drugi, štetne prirodne sile, rastvaranje; povezuje se sa Egirom, odnosnom Gimiron, odnosno morem.

Naudiz ᚾ – potreba; predstavlja ljudska ograničenja, potrebe, robovanje, uzroke patnje, lekcije, poteškoće; vezuje se za Norne i sudbinu koju kroje, potrebu tokom jeseni i zimskih noći.

Strofa se odnosi na Egira i Norne. Nakon izlaska iz grobnice izabrani su nagi, bezoblični, odeća im je na drvetu sveta. Oni izlaze iz grobnice sa predmetima od zlata i ostalim vrednostima koje su tamo našli, u svetu gladi, praćeni ženama koje pevaju svete strofe u ulozi Hele i izlaze zajedno sa njima.

 

[Dvergatal (Zbor patuljaka): ] 3

9. Onda sve Sile otiđoše na stolice sudbe,
Sveti bogovi, da pregovaraju –
Ko će stvoriti patuljaka4  rod,
iz krvi Brimirove5, udova Blainovih6?

 

Isaz (īsaz) ᛁ – led; predstavlja led, hladnoću, stagnaciju, nepostojanje kretanja; veže se za boginju Helu i podzemlje.

Patuljci predstavljaju otvore na grobnicama, a kraljevi patuljaka su izabrani kraljevi ljudi koji su upravo bili u grobnici. Njihov izlazak iz grobnice je njihovo ponovno rođenje, rođenje iz podzemlja, iz polu plave – polu bele boginje Hele i njene utrobe, grobnice, između njenih plavih nogu; more je krv žrtvovane krave koja kaplje po ženama pri izlasku, bojeći ih u crveno.

 

10. Tamo Motsognir7 nastade, najviše cenjen
Od patuljaka svih, i Durin8  sledeći;
Mnoge figure ljudska lika stvoriše,
Patuljke u zemlji, k’o što Durin reče:

 

Jera (jēra- ) ᛃ – godina; predstavlja plodnu godinu, proleće i jesen, brak; vezuje se za Freju ili Frigu i njihovu ljubav, i zemlju koju Friga predstavlja kao boginja.

Onaj ko je ulazio u grob bi pio krv žrtvovane životinje i tako bio iniciran; zatim bi proveo tri noći u grobnici, sa ženom  koja bi ga naučila kako da dobije potomke, sveti porod Heimdalov.

 

11. Nii9, Nidi10, Nordri11, Sudri12,
Austri13, Vestri14, Altjolv15, Dvalin16,
Nar17  i Nain18, Niping19, Dain20,
Bifur21, Bafur22, Bombur23, Nori24,
An25  i Anar26, Oin27, Mjodvitnir28.

 

Ivaz (ī(h)waz/ei(h)waz) ᛇ – tisa, tisovina; predstavlja odbranu, lukove od tisovine; vezuje se za slepog boga Hoda, ubicu Baldera, i Skadi, boginju snega, lova lukom i skijanja.

Nakon rituala sa ženom, bili bi spremni da idu u potragu za Hodom. Lov bi trajao šesto do devet dana, dok mesec menja mene, sve dok hromi medved ne bi bio ubijen i poslat u svet mrtvih. Životna energija medveda bi time postala njihova, i oni bi postajali berserkeri, „oni koji nose kožu medveda”, i pili bi medovinu tokom lova za koju su verovali da podiže čoveka do nebesa i daje mu da vidi duhove, jer su kapljice sa svetog drveta bile pomešane sa njom. Muškarci svih godina su učestvovali.

 

     12. Veg29 i Gandalf30, Vindalf31, Torin32,
Trar33  i Train34, Tek35, Lit36  i Vit37,
Nir38  i Nirad39  – i sad ih s njima –
I Regin40  i Radsvid41  – sve nabrojih:

 

Pert (perþ-) ᛈ – putovanje; označava ekspediciju, odlazak u svet mrtvih i bogova, tajne i tajne putovanja; vezuje se za Valija, Odinovog sina koji osveti Baldera i veže Lokija, i Sleipnira, Odinovog osmonogog konja.

Zid između sveta živih i mrtvih pada tokom zimske kratkodnevnice. Svi vilenjaci (nevini i čisti duhovi) ustaju iz grobova, a sa njima i nečisti duhovi Hele, ili negativne osobine mrtvih. Svi zatim jure da učestvuju u Sumraku Sila, u šumi.

 

13. Fili42, Kili42, Fundin44, Nali45, Hepti46,
Vili47, Hanar48, Sviur49, Biling50, Bruni51,
Bild52  i Buri53, Frar54, Hornbori55, Freg56  i Loni57,
Aurvang58, Jari59, Eikinskjaldi60.

 

Algiz ᛉ – los; predstavlja rođenje, život, snagu i zdravlje; vezuje se za Vidara, Odinovog sina koji osveti oca ubivši Fenrira.

Vredni predmeti iz grobova su dati živima tokom zimske kratkodnevnice. Nisu sve vredne stvari bile fizičke prirode, neke su bile i duhovnr, i neki predmeta su korišćeni u borbi protiv senki Hele tokom Sumraka Sila.

 

14. Pleme patuljaka Dvalinova roda,
Sve do Lofara61, moram nabrojati:
Stene napustiše, te kroz zemlje vlažne
U poljima peska nov dom potražiše.

 

Sovili (sōwilō) ᛋ – svetlost, sijanje, sunce; označava savršenstvo, sunce i zrake sunca, oči, kreativnost, zvezde, ženski šarm; vezuje se za Sol, to jest Sunce.

Sada samo inicirani, koji su naučili tajne, rune grobnice, mogu učestvovati. Posetili su dvore od stene, domove mrtvih pod blatom, i napali senke kao konjanici noseći baklje (koje predstavljaju sunce).

 


1 hnefatafl – društvena igra u Skandinaviji za koju se veruje da bila slična šahu; nisu je igrali samo bogovi u pričama, već i ljudi.

2 Dom divova, jedan on devet svetova, iz kog dolaze tri nepoznate gospe. Neki ih poistovećuju sa Nornama.

3 dvergatal – zbor ili lista patuljaka; deo „umetnut” u pesmu i u kom su nabrojani patuljci.

4 dvergr – reč koja se prevodi kao patuljak; iz protogermanskog dwergaz, takođe patuljak.

Snori Sturluson tvrdi da su patuljic nastali iz tela Imirovog, gde su bili samo poput lutaka ili nekakvih larvi dok im bogovi nisu podarili razum i uobličili ih prema ljudskom liku. Boravi u stenam i planinama.

5 Brimir – More; misli se na Imira.

6 Bláin – Plavi; misli se na Imira.

7 Mótsognir – Onaj koji urla u borbi; otac patuljaka.

8 Durinn – od PN dúra što znači dremati, ili možda od PN dyrr, što znači dveri, vrata: dakle „čuvar vrata”, ili „pospani”.

Imena patuljaka:

9  Nýi – mlad mesec

10  Niði – mlad mesec, misli se na mlad mesec idućeg dana, kad je vidljiv kao srp.

11  Norðri – sever

12 Suðri  jug

13 Austri – istok

14 Vestri – zapad

15 Alþjófr – svekrad, svelopov

16  Dvalinn – pospani, pospanko, usporeni

17  Nár – mrtvi

18  Náinn – mrtvi

19  Nípingr – tugaljivi

20  Dáinn – pokojni

21  Bifurr – drhtavko, drhtavi

22  Bafurr – trapavko, trapavi

23  Bömburr   bubnjar

24  Nóri – malenko, maleni

25  Ánn – matori

26  Ánarr – drugi

27 Óinn – onaj kog se boje

28 Mjöðvitnir – medovuk

29 Veggr –  klin

30 Gandálfr –  vilenjak sa štapom, vilenjak sa čarobnjačkim štapom

31 Vindálfr –  vilenjak vetra

32 Þorinn – hrabri

33 Þrár –  zadrti, tvrdoglavi

34 Þráinn –  zadrti, tvrdoglavi

35 Þekkr –  voljeni

36 Litr –  obojeni, krasni

37 Vitr –  mudri

38 Nýr –  mlad mesec

39 Nýráðr –  novi savet, novo vladanje

40 Reginn – sila, moć

41 Ráðsviðr –  snažni savet

42 Fili –  škriputavi; onaj koji krije medovinu

43 Kili –  dugi zaliv

44 Fundinn –  pronađeni

45 Nali  –  mrtvi; igla

46 Hepti –  uhvat

47 Vili –  volja

48 Hanarr –  vešti

49 Svíurr –  onaj koji nestaje

50 Billingr –  blizanac

51 Brúni –  smeđi

52 Bildr –  žrtveni nož; nož za puštanje krvi

53 Buri –  otac

54 Frár –  brzi

55 Hornbori –  onaj koji duva u rog

56 Frægr –  poznati

57 Lóni – sjajni

58 Aurvangr –  onaj iz Aurvanga

59 Jari – svađa

60 Eikinskjaldi  – hrastoštit

61 Lofar –  slavni; onaj koji odlazi

Advertisements

7 thoughts on “Voluspa #II – Hagalovih prvih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s