Voluspa #IV – Frejrovih drugih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Treći deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich

24. Baci Odin koplje, pravo međ njih,
I rat1 tako dođe na zemlju prvi put;
Puče zidina2 što oko bogova beše,
Vaniri ratoborni bojište izgaziše.

Fehu ᚠ – bogatsvo, novac, stoka, krava Audhumla.

Ova strofa se veže za svetu kravu Audhumlu. Za Novu Godinu, proročica bi bila obešena o drvo jasena i simbolično izbodena kopljima. Heimdal bi dunuo u rog i grobnica, to jest kapija u ogradi oko grobnice, bi se otvorila da primi „bogove”. Prelepa proročica bi znala šta sledi, i zbog toga bi se pripremala za dolazeći Sumrak Sila.

(Ova strofa služi i kao dodatak prvoj strofi, jer se povezuje sa istom runom. Nakon poslednje, Odal rune koja je u fokusu u prethodnoj, 23. strofi, novi niz bi krenuo, sa prvom runom Fehu. Takav niz je mogao biti ponavljan iznova i iznova, a forma pesme bi ostala čvrsta, s novim informacijama objašnjenim u više strofa a ne samo u jednoj.)

Voluspa je, uglavnom, napisana u formi koja se zove fornyrðislag  „drevna poetska forma/drevna forma reči”, sa nekim izuzecima i izmenama, pogotovu u delovima sa imenima patuljaka, zbog čega je teško odrediti prvobitnu formu pesme.

25. Onda sve Sile otiđoše na stolice sudbe,
Sveti bogovi, da pregovaraju –
Da otkriju ko li otrovom vazduh zagadi,
Ili ko li Odovu malu3 divovima dade.

Uruz (ūruz) ᚢ – tur, proto-govedo/tur, auroh: predstavlja snagu i zdravlje, i vezuje se za Imira.
Turisaz (þurisaz) ᚦ – div: predstavlja žeđ, buku, i vezuje se za Boltorna, ili Jormunganda, čije ime znači „moćni štap”, to jest imela.

Ova strofa se veže sa Imira i Boltorna. Balder je tokom jesenje ravnodnevice ubijen imelom, a njegovu suprugu, Nanu (Idun), oteo je i u podzemlje odneo div Tjazi. Kako bi ih povratili, bogovi odlaze u grobnicu.

26. Razjaren tad Tor4 ustade –
Retko on sedi kad takve reči čuje –
Zaveti se prekršiše, reči i obećanja,
Obveznice i jemstva što sklopiše.

Turisaz (þurisaz) ᚦ – div: predstavlja žeđ, buku, i vezuje se za Boltorna, ili Jormunganda, čije ime znači „moćni štap”, to jest imela.

Ova strofa veže se za Boltorna. Imela, zla grana, izneverila je hrast i ubila Baldera i njegovu suprugu. Gromovi i oluja svedoče o onome što su bogovi mislili o tome.

27. Zna ona* da je sluh Hejmdalov5 skriven,
Pod drvetom6 svetlim, svetim;
Vidi ona potok, blatnjav, brz,
Što iz zaloga Oca Palih7 teče: Znaš li sad, ili šta?

*Proročica često o sebi govori u trećem licu u ovoj pesmi. I dalje se misli na nju.

Ansuz ᚨ – duh: predstavlja božje darove, sveto znanje, i vezuje se za Odina.

Ova strofa se veže za Odina. Bronzane trube su založene, zakopane pod svetim drvetom, i idućeg dana Nove Godine bi ih ponovo otkopali da njihovim zovom otvore put za Hel. Zalog oca izabranih je ili Balder (Odinovo oko) ili vrednosti sa kojima su mrtvi sahranjeni. Bogovi bi ulazili da uzmu te predmete, verujući da su oni zapravo ponovorođeni mrtvi koji su ih nekad posedovali. Vrednosti nisu zauvek bile izgubljene, zato se i nazivaju zalozima. Poslednja rečenica strofe kazuje da je boginja mogile htela da navede posetioce da sami shvate stvari, da proveri da li su čuli dovoljno ili je trebalo da nastavi sa pričom.

28. Sama sedeše kad je Stari8 pronađe,
Užas svih bogova9, te je pogleda u oko: Šta želiš znati?
Zašto dolaziš amo? Sve znam, Odine:
Gde ti je oko skriveno, duboko u čuvenom zdencu Mimirovom10.
Svako jutro iz zaloga Sve-Oca Mimir pije medovinu.
Znaš li sad, ili šta?

Ansuz ᚨ – duh: predstavlja božje darove, sveto znanje, i vezuje se za Odina.
Raido (raidō) ᚱ – putovanje, jahanje: predstavlja putovanje, fizičko i metafizičko.

Ova strofa se veže za Odina i Tora.  Mladi momci, obučeni u bogove, su predstavljali starog boga, Odina, ali i novog, mladog boga. Samim tim, stari bog koje je odlazio u grobnicu je zapravo bio mladi bog koji je delovao strašno jer izgledao kao da zaista pripada grobu: nosio je masku, bio je ili nag ili obučen u belu tuniku sa krvavim ranama, bio je prekrriven pepelom, i često je imao omču oko vrata. Mladi bog bi zatim kušao Helu, spavao s njom da bi dobio sina (pre čega je moguće da ju je bičevao zelenom granom kako bi postala plodna), te bi zatim izašao iz groba, Heline materica, kao sin. Odinovo oko je Sunce/Balder koje/kog je izgubio tokom jesenje ravnodnevice kad je Balder ubijen i poslat u podzemlje. Hela, u čijem je prisustvu bio Balder, je naravno sve to znala, i kako je ubijen i kako je sunce potonulo u more izgubivši moć.

29. Otac Rata11 joj dade prstenje i ogrlice,
Za reči visprene i proricanje mudro;
Videla je naširoko, i naširoko, preko svih svetova.

Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.

Ova strofa se veže sa Svarta. Bog je morao znati tajne reči koji su bile potrebne kako bi dobio pravo na znanje od proročice iz grobnice, i morao je da joj pokaže imelu, koja je bila ključ koji mu je potreban da bi dobio dozvolu da iznese vrednosti iz grobnice. Takođe je naučio da predvidi događaje tokom naredne godine.

30. Videla je valkire12 što dolaze iz daleka,
Spremne da jašu do Božjeg Roda; Skuld13 držaše štit,
I Skogul14 isto, i Guna15, Hilda16, Gondul17 i Geirskogul18.
Sad su sve nabrojane, gospe Herjanove19, spremne da jašu
Preko zemlje, valkire.

Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.
Gebo (gebō) ᚷ – poklon: označava nagrade, deljenje, poklone, talente.

Ova strofa se veže za Svarta i Heimdala. Boginje daju učesnicima oružje i štitove iz groba, da ih opreme za borbu u kojoj će ubiti Hoda, u religijskom lovu na medveda i vuka prvog dana nove godine.

31. Videh Baldera20, okrvavljenog boga,
Sina Odinovog, subidnom za petama;
Stajaše i rastijaše visoko međ drvećem
Vitka i veoma lepa – imela21.

Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.
Gebo (gebō) ᚷ – poklon: označava nagrade, deljenje, poklone, talente.

Ova strofa se veže za Svarta i Heimdala. U grobu bog pronalazi Baldera kom daje imelu kako bi dobio snagu i vratio se iz mrtvih.

32. Što na krošnji slavno delovaše
Smrtonosna strela posta, kad na Hoda22 da gađa dođe red;
Balderov brat23 ubrzo se rodi,
U boj sa sinom Odinovim ode, star samo jednu noć.

Gebo (gebō) ᚷ – poklon: označava nagrade, deljenje, poklone, talente.

Ova strofa se veže za Heimdala. Imela, koja inače deluje bezazleno na hrastu, postala je smrtonosna kad je njome Hod ubio Baldera. Bog koji je bio u grobnici napušta istu kao Vali, Balderov brat rođen da ga osveti, i koji uspeva da ubije Hoda star samo jednu noć, jer je lov počeo prvog dana nove godine, to jest samo jedan dan nakon njegovog novom rođenja.

33. Nit je ruke prao, nit kosu češljao,
Dok ubicu Balderovog na lomaču ne odnese;
Al’ Frig24 jecaše u Fen-dvoru25,
Nad jadom Valhale. Znaš li sad, ili šta?

Vunjo (wunjō) ᚹ – radosti: označava mir, ravnotežu.

Ova strofa se veže za Fjorgin. Dok berserkeri love vukove i medvede, boginja sedi i jeca u grobnici.


1 Prvi mitski rat opisan u ovoj strofi je razlog zbog kog su neki od Vanira došli u Asgard, kako bi se učvrstilo primirje. To su Njord, bog mora, Frej, bog plodnosti i sin Njordov, Freja, boginja plodnosti i kći Njordova, i zatim div gospa Skadi, Njordova supruga, boginja lova, planina, skijanja i zime po kojoj je Skandinavija dobila ime.

2 Prema mitu, nakon rata je jedan od divova ponudio da obnovi zidine i zauzvrat zatražio Freju za ženu, kao i Mesec i Sunce, tvrdeći da je u stanju da popravi zid za osamnaest meseci. Esiri su se služili i prihvatili da od toga naprave opkladu, ali su mu dali samo jednu zimu na raspolaganju umesto osamnaest meseci, i zabranili su mu da traži pomoć od ljudi, na šta je on odgovorio zahtevom da mu se dopusti da iskoristi svog konja, Svadilferija, kao pomoćnika, što mu je odobrenu uz sklapanje dogovora i zakletve. Kako je vreme teklo, Esiri su uvideli da će div uspeti i da će mu morati dati Freju, Sunce i Mesec. Ali, Loki je imao ideju da se pretvori u kobilu i odvuče pažnju Svadilferiju koji je od početka rada pomagao divu da prenese ogromne količine materijala i ubrza posao. Smatrajući da su Esiri prekršili dogovor, div se razjario, na šta je Tor odreagovao i ubio ga jedni udarcem malja u glavu. Nakon nekoliko meseci, nakon što je bio opažen kako luta u obličju kobile, Loki se vratio sa osmonogim konjem kog je navodno rodio. Taj konj je Sleipnir, Odinov verni konj.

3 Misli se na Freju.

4 Þórr – Riđi bog groma, zaštitnik ljudi i najsnažniji među bogovima. Ime mu znači grom.

5 Po nekim izvorima, Heimdal je žrtvovao svoj sluh, poput Odina koji je žrtvovao svoje oko radi mudrosti. Ovde je u pitanju reč hljóð, kojom i počinje pesma, što stvara zabunu, jer se može prevesti i kao sluh i kao zov, zbog čega različiti kritičari imaju različite teorije i prevode ovog dela pesme, neki od njih govoreći da je reč o Heimdalovom zovu, to jest rogu, Gjalar-rogu, kojim budi bogove, a neki govoreči da je u pitanju njegov sluh. Heimdal je inače opisan kao bog oštrog oka i sluha.

6 Misli se na Igdrasil.

7 Odinov zalog je oko kojim je platio mudrost, i koje se nalazi u Mimirovom zdencu iz kog Mimir svako jutro pije medovinu. Mimir je veoma mudar, njegovu glavu Odin čuva is njom razgovara kad mu je potreban savet.

8 aldni – Odin

9 yggjungr ása – Odin

10 Mímisbrunnr – zdenac diva Mimira u koji je Odin bacio oko.

11 Herföðr – Odin.

12 valkyrja (pl. valkyrjur) – Valkire, „one koje biraju mrtve/pale”, Odinove su gospe koje među palima u borbi biraju junake koji su umrli časnom smrću, Einherjar, i odvode ih u Valhalu kod Odina.

36. Hrist (Drhtava) i Mist (Magla) želim rog da mi nose,
Skegjlod (Doba Sekire) i Skogul (Visoka), Hilda (Boj) i Truda (Snaga),
Hlok (Buka, Boj) i Herfjotur (Vojni Okov), Gol (Buka) i Geironul (Ona Koja Juriša s Kopljem),
Rangrida (Ona Koja Uništava [ili miri] Štitove) i Radrida (Mir u Saboru) i Reginleif (Kći Bogova [ili Trag Moći]),
Junacima pivo nose. – Grimnismal

Einherjar su šampioni koji će se tokom Ragnaroka boriti na strani Esira, a u međuvremenu svakog dana idu u boj među sobom u dvorištu Valhale, nakon kog se ponovo vraćaju u život, i goste se u Odinovom dvoru.

13 Jedna od Norni ranije pomenutih.

14 Skögul – Visoka, ili Ona koja trese

15 Gunnr – boj

16 Hildr – boj

17 Göndul – Ona koja nosi štap

18 Geirskögul – Ona koja trese kopljem

19 Herjan – vođa, vojvoda, zapovednik armije.

20 Baldr – Odinov sin, najlepši, najmudriji, i veoma omiljen; čitava priroda se zaklela njegovoj majci Frigi da mu neće nikada nauditi, ali je Friga zanemarila imelu, smatrajući je bezopasnom, te je jedina imala moć da ga povredi; imao je moć proricanja i u snu je video svoju smrt; poznat je po sahrani koju je imao na brodu i po svom boravku u Helinom kraljevstvu mrtvih pre vaskrsnuća; jedan je od onih koji preživljavaju Ragnarok.

Sličan je Belunu (Belobogu) i Jarilu, kojima se takođe pred kraj godine pale grane hrasta kako bi imali snagu da se vrate i donesu proleće. Ovaj običaj se i dalje praktikuje pred Božić.

21 mistilteinn – imela, jedina stvar u prirodi koja je mogla nauditi Balderu i od koje je napravljena strela kojom ga je Hod pogodio; veoma značajna u prehrišćanskoj tradiciji kao biljka u kojoj je snaga života i sunca zbog toga što je jedina ostajala zelena kad bi sve ostale biljke uvenule.

Najpoznatiji štovaoci imele su keltski druidi za koje je predstavljala univerzalni lek i vrhovnu magijsku silu.

22 Höðr – Hod, slepi bog, Balderov brat kog je Loki tokom igre nagovorio da uzme strelu od imele i pogodi Baldera, ne rekavši mu da je smrtonosna za razliku od drugog oružja kojim su ostali bogovi bezuspešno iz šale pokušavali da ubiju Baldera, smejući se svaki put kad bi se oružje odbilo o njega ili skrenulo na suprotnu stranu.

23 Váli – Vali, sin Odina i Rind, koji je odrastao za sam jedan dan i osvetio Baldera.

24 Frigg – Frig, ili Friga, Odinova supruga.

25 Fensalir – mestu u kom boravi Frig; „močvarni dvori”, verovatno imaju veze sa obredima u prirodi, to jest močvarama.

Advertisements

5 thoughts on “Voluspa #IV – Frejrovih drugih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s