Voluspa #V – Hagalovih drugih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Treći deo.

Četvrti deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


34. Tad Vali1 smota ratne trake,
Veoma snažni behu, okovi od creva.

Hagalaz ᚻ – grad (ledena kiša), tranzicija; predstavlja prelazak iz jednog sveta u drugi, štetne prirodne sile, rastvaranje; povezuje se sa Egirom, odnosnom Gimiron, odnosno morem.

Ova strofa se veže za Egira, diva mora. Bogovi koji su ubili medveda i vuka su se promenili, postali su jači i tvrđi jer su uzeli životnu energiju ubijenih životinja. Tako su postali nepobedivi i besmrtni u borbi, postali su berserkeri.

35. Vide nekog u Hveralundu2 u lancima što leži,
Lokijev lik3 pakostan to beše;
Sigin4 sedi tamo, tužna kraj muža.
Znaš li sad, ili šta?

Naudiz ᚾ – potreba; predstavlja ljudska ograničenja, potrebe, robovanje, uzroke patnje, lekcije, poteškoće; vezuje se za Norne i sudbinu koju kroje, potrebu tokom jeseni i zimskih noći.

Ova strofa se veže za Norne. Hod/Fenrir (Lokijev sin vuk) je ubijen i poslat u Hel (grob). U grob je pala i žena koja imitira boginju mrtvih. Nije bila srećna što mora tako dugo ostati u grobu gde ne samo da su mrtvi ležali već su muškarci sekli i drali životinje, pili im krv, jeli srca, i ostatke vezali iznutricama.

36. Bujica mačeva i oštrica kroz zatrovana polja
S istoka5 hrli: Slid6 joj je ime.

37. Stajaše na severu, u Nida-dolu7,
Dvor zlatan, Sindrijevom8 plemenu dom;
Još jedan stajaše na Okolniju9,
Pivska sala diva Brima10.

Isaz (īsaz) ᛁ (36. strofa)– led; predstavlja led, hladnoću, stagnaciju, nepostojanje kretanja; veže se za boginju Helu i podzemlje.

Jera (jēra- ) ᛃ (37. strofa)– godina; predstavlja plodnu godinu, proleće i jesen, brak; vezuje se za Freju ili Frigu i njihovu ljubav, i zemlju koju Friga predstavlja kao boginja.

Ove strofe se vežu za Hel i Freju. Reka u pitanju predstavlja kišu i sneg sa istoka koji dolaze umesto sunca, i grad koji seče poput mača. Polje u pitanju je grobnica, svet mrtvih. Na dalekom severu, Sune leži u grobu i osvetljava ga u zlatno, zbog čega postaje dvor od zlata. Izlazi na istoku, sija na jugu, zalazi na zapadu, a na severu leži u grobu. Zbog ovoga je novo sunce moralo biti upaljeno, i pale ga bogovi/magovi (Freja i njen muž), u samoj vatri gde nikad nije hladno, i čije iskre greju plemena ljudi tokom zime

.

38. Vide dvor daleko od Sunca
Na Nastrondu11, s dverima k jugu12;
Kroz dimnjak otrov kaplje,
Dvor krcat zmijskim kičmama.

Isaz (īsaz) ᛁ – led; predstavlja led, hladnoću, stagnaciju, nepostojanje kretanja; veže se za boginju Helu i podzemlje.

Jera (jēra- ) ᛃ – godina; predstavlja plodnu godinu, proleće i jesen, brak; vezuje se za Freju ili Frigu i njihovu ljubav, i zemlju koju Friga predstavlja kao boginja.

Ova strofa se veže za Helu i Freju. Daleko od Sunca nalazi se grobnica, duboko u zemlji gde je Sunce ne može obasjati (osim tokom zimske ravnodnevice), gde hladna kiša kaplje kroz svod na mrtve. Samo su kosturi ostali tamo, s kičmama koje liče na zmije.

39. Vide tamo ubice i one što zakletve krše,
Kako gacaju po potoku brzom,
I one što obmanjuju žene tuđe;
Nidhog13 tamo leševe glaba,
I vuk14 ljude kida. Znaš li sad, ili šta?

Ivaz (ī(h)waz/ei(h)waz) ᛇ – tisa, tisovina; predstavlja odbranu, lukove od tisovine; vezuje se za slepog boga Hoda, ubicu Baldera, i Skadi, boginju snega, lova lukom i skijanja.

Pert (perþ-) ᛈ – putovanje; označava ekspediciju, odlazak u svet mrtvih i bogova, tajne i tajne putovanja; vezuje se za Valija, Odinovog sina koji osveti Baldera i veže Lokija, i Sleipnira, Odinovog osmonogog konja.

Ova strofa se veže za Valija, Skadi i Sleipnira. Proročica vidi one koji kriju neke od vrednosti koje su uzeli u grobu (i samim tim lažno svedoče o svemu što se desilo), i takođe vidi odbegle berserkere koje su lovili. To su bili duhovi zime koji su ubili Baldera i otele mu suprugu., i koji su putovali kroz kišu i jesenju tamu. Tamo, u šumi, Hod (vuk/medved) na kraju pada, i lovci mu piju krv, jedu srce, uzimaju krzno, samim tim uzimajuči životinjama životnu energiju.

40. Starica15 sedeše na istoku u Gvozden-Šumi16,
I odgajaše Fenrira porod17;
Najgori od njih svih18 jedan će se dići,
U obličju čudovišnom Mesec oteti.

Algiz ᛉ – los; predstavlja rođenje, život, snagu i zdravlje; vezuje se za Vidara, Odinovog sina koji osveti oca ubivši Fenrira.

Ova strofa se veže za Vidara. Šuma je mesto u kom se odigrala borba za vreme Ragnaroka, a ime joj potiče od gvozdenog oružja koja su tamo koristili. Starica je majka boga/vešca, Valija, koji je postao berserker. Ovi vešci su bili moćni ratnici i tokom jesenje ravnodnevice su ukrali imelu od hrasta i tako uništili moć Sunca. Oblačili su se kao žene i nosili velike kape kako bi imitirali bespolne duhove prirode. Nakon što su ukrali imelu, smatrani su za zle, štetne duhove (trolove).

41. On se poji mesom mrtvih,
Domove bogova krvlju crveno boji;
Sunčevi zraci idućeg leta postaju tamni,
Vreme žalobno. Znaš li sad, ili šta?

Sovili (sōwilō) ᛋ – svetlost, sijanje, sunce; označava savršenstvo, sunce i zrake sunca, oči, kreativnost, zvezde, ženski šarm; vezuje se za Sol, to jest Sunce.

Ova strofa veže se za Sol (Sunce). Borbu su vodili vilenjaci, bogovi, senke i berserkeri. One koji su ustali iz groba, duhove zime, ubili su bogovi u lovu na Hoda. Pošto gvožđe rđa u grobu, ove duhove zu zvali „gomilom moći rđe”. Vilenjaci, mrtvi, svi koji su poslati u Hel, nisu videli sunčevu svetlost idućeg leta i nisu znali kakvo vreme im se sprema iduće godine. Moralo je proći bar devet meseci dok se ponovo ne rode, dok žena nije otišla u grobnicu i prebacila ih u svoju matericu.


1 Váli – Vali, sin Odina i Rind, koji je odrastao za sam jedan dan i osvetio Baldera.

2 Mesto u Nilfeheimu gde je zatočen Loki; reč verovatno znači „šumarak sa vrelim izvorima”.

3 Loki – jedan od Esira, večiti nevaljalac i zlobnik, sin diva Farbatija i Laufej; bog je vatre, i predstavlja munju koju stalno juri grom (Tor); lepog izgleda i harizmatičan, Loki često vara i zavlači druge bogove, uživajući u svojim smicalicama; otac je čudovišnih zveri sa kojima će bogovi ići u rat tokom Ragnaroka, a to su Jormungand, ogromna zmija, i Fenrir, čudovišni vuk zajedno sa svojim porodom. Takođe je otac Hele, kraljice podzemlja.

4 Sigyn – „pobedonosna prijateljica”, Lokijeva supruga koja mu pomaže u zatočeništvu tako što u posudu skuplja otrov koji Lokiju kaplje na glavu. Kad god bi joj se posuda napunila, odlazila je da je isprazni, dok bi na nezaštićenog Lokija pala kap otrova terajući ga da se trese toliko snažno da stvara zemljotrese.

5 Jotunheim, svet divova, se nalazi na istoku, i samim tim je istok loš znak.

6 Slidr – reka u Helinom podzemlju u kojoj mačevi plove ispod površine.

7 Niðavellir – „Mračna polja”,dom je patuljaka takođe zvan Svartalvheim.

8 Sindri – „Iskra”; verovatno jedan od patuljaka.

9 Ókólnir – „Nikadzima”; polje na kom se nalazi dvor diva Brima.

10 Brimir – „talas” ili „more”, verovatno drugi naziv za Imira.

11 Náströnd – „Obala leševa”; mesto u Helinom domenu gde Nidhog, zmaj koji nagriza Igdrasil iz korena, proždire mrtve, verovatno one koji se u pesmi pominju kao ljudi koji varaju supružnike, kao oni koji krše zakletve ili ubijaju.

12 Okrenuta su ka jugu jer je i sever mesto koje asocira na negativne sile poput zime i gladi.

13 Níðhöggr – „Onaj koji pakosti/proklinje” ili „Užas što grize”; pogledati 11. objašnjenje.

14 Verovatno Lokijev sin Fenrir, vuk-ubica Odinov koji je bio vezan sve do Ragnaroka. Može se porediti sa Simarglom u slovenskoj mitologiji.

15 Ime joj nigde nije zabeleženo; možda Angrboda, majka Fenrira i Jormunganda.

16 Járnviðr – Šuma u Srednjem Svetu puna trol-žena i čudovišnih životinja.

17 Fenrirov porod su verovatno Garm, krvavi čuvar ulaza u Hel, Skol (izdaja, pakost, ruganje),vuk koji juri Sunce svakog dana, i Hati (mržnja, prezir), vuk koji juri Mesec.

39. Skol se zove vuk, što blistavog boga
Do gvozdene šume prati, a Hati drugi,
Hrodvitnija (Fenrira) sin, što za svetlom nevestom neba juri.” (Grimnismal)

***

40. Vuka s Angrbodom Loki napravi,
Sleipnira Svadilfariju rodi;
Najveće zlo beše onaj
Što od Bileistovog brata (Lokija) posta.”(Hindluljod)

Sunce vuku konji Arvak (Árvakr) i Alsvid (Alsviðr), a imena im znaeče „ranoranilac” i „brzi”.

18 Skol.

Advertisements

4 thoughts on “Voluspa #V – Hagalovih drugih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s