Voluspa #VI – Tirovih drugih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Treći deo.

Četvrti deo.

Peti deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


42. Sedeše na mogili, okidajući harfu,
Pastir jedne od div roda, radosni Egter1;
Lepi crveni petao Fjalar2 zvan,
Kukurikaše mu s grane u Šumi vešala3

Tivaz (tīwaz/teiwaz) ᛏ – Tir, snop, zrak; predstavlja boga rata, pobedu, zvezdu vodilju i zrak koji blagosilja ljude.

Ova strofa se veže za Tira (boga rata). Proročice su išle do grobnica kako bi komunicirale sa mrtvima (kraljevima) i samim tim dobile priliku da ih ponovo rode. Iako je ova pesma napisana mnogo kasnije, ovo verovanje vuče koren iz kamenog doba, kada su ljudi još verovali da žene mogu zatrudneti u dodiru sa prirodom i da mogu ponovo roditi mrtve dolaskom u kontakt s njihovim ostacima. Proročica bi, dakle, sedela na humki, bila u dodiru sa mrtvima, i pevala pesme/čini kako bi ponovo rodila mrtve.

43. Gulinkambi4 Esirima činjaše isto,
Što budi junake Oca rata5;
Al’ još jedan pod zemljom svoju pesmu zedeva,
Garavo-crven petao6 u dvorima Helinim.

Berko (berkanan) ᛒ – breza; predstavlja rast, obnovu, ponovno rođenje, plodnost.

Ova strofa se veže za Jord (Zemlju). Prelepa, plavokosa proročica pevala je i ponovo dizala mrtve, vraćajući ih u život. Neke se bili na, neke ispred, a one koje je trebalo da ponovo rode mrtve, u grobnici, u tmini u kojoj je trebalo da dodirnu ostatke mrtvih. Tako su mrtvi dobijali natrag svoju životnu energiju i vraćali se u život kroz majčinu/zemljinu utrobu.

44. Garm7 zavija glasno pred Gnipa-pećinom8,
Okovi pucaju i on jurca proždrljiv;
Mnogo znam priča, al’ opet vidim još,
O Sudbini* Sila, pobedonosnih bogova9.

Evaz (ehwaz) ᛖ – konj; predstavlja kretanje, konje, napredak, odanost, i nebeska tela na svom putu preko svoda.

Ova strofa se veže za Mani (Mesec). Mrtvi bi ustajali jer je čarobnica bacila čini na njih, oslobodila ih okova smrti. Započeli bi novi put u život kroz matericu. Samim tim što su mrtvi bili oživljeni, sa njima je i Hod uspeo da se vrati, i samim tim je ponovo mogao biti smrt Balderova.

45. Brat će do smrti u boj ići s bratom,
Sestrini sinovi propast nose rodu;
Teško je u svetu, i veliki blud,
Doba sekire, doba mača, štitovi pucaju,
Doba vetra, vučje doba, pre no što svet padne;
Niko nikog poštedeti neće.

Manaz (mannaz) ᛗ – čovek; predstavlja ljudski rod, ljudski duh, sposobnost pamćenja i mišljenja, znanje o ljudskoj prirodi.

Ova strofa se veže za Bora, Odinovog oca. Predviđeno je da će Hod i Baldr jedan drugom biti smrt: Hod će ubiti Baldera imelom, a Vali će zbog toga ubiti Hoda. Borba protiv oslobođenih duhova zime će ponovo doći. Medvedi i vukovi će biti ubijen u jesenjoj tami, pre dolaska zime; svet će se okrenuti naopačke u borbi između bogova tokom Ragnaroka. Pametan čovek, potomak Jarla, je mogao ovo predvideti.

46. Mimovi10 sinove se igraju, sudbina se čuje
U zovu Gjalar-roga11;
Snažno Hejmdal12 duva, rog drži visoko,
Odin priča sa glavom Mimovom13.

47. Igdrasil drhti, jasen što stoji,
Staro drvo zavija, div je na slobodi;
Svi su prestraveljeni na putima za Hel,
U čas pre no što ih rod Surtov14 proguta.

Laguz ᛚ – voda, jezero; predstavlja potoke, jezera, okean, plodnost.

Ingvaz ᛜ ᛝ – Ingvi (Frej), prijatelj livade; predstavlja perfekciju, ljubav, sudbinu, želju, volju, kreativnost, plodnsot.

Ove strofe se vežu za Njorda (boga mora) i Freja (boga plodnosti). Predvideli su sve što će se dogoditi kad bogovi dunu u svoje trube i označe početak Ragnaroka. Odin (vešci) seća se tajnih stihova i runa još od vremena kad je dao svoje oko grobnici. Vetar je zavijao u noći i Fenrir/Hod je pušten zajedno sa ostalim mrtvima. Svi su bili uplašeni kad su išli u divljinu u boj sa silama smrti u najcrnjoj zimskoj noći, sa ubicom Frejrovim.

48. Kako je Esirima? Kako vilenjacima15?
U div-zemlji metež, Esiri većaju,
Patuljci stenju pred vratima o stene,
Gospodari zidina planinskih. Znaš li sad, ili šta?

Dagaz ᛞ – dan; predstavlja dan, napredak, plodnost, život, ciklus, perioda, opadanje, nadu.

Ova strofa se veže za Baldera i Idun. Sunce sija u najdubljoj odaji grobnice tokom zimske kratkodnevice i budi mrtve. Grobnica je otvorena i svi mrtvi hrle u boj. Balder i njegova žena (vilenjaci) takođe će posetiti žive tokom praznika Jul, i vođeni Heimdalom doneti poklone iz grobnice.

49. Garm zavija glasno pred Gnipa-pećinom,
Okovi pucaju i on jurca proždrljiv;
Mnogo znam priča, al’ opet vidim još,
O Sudbini Sila, pobedonosnih bogova.

Odal (ōþila/ōþala) ᛟ – nasledstvo, plemenitost, posed; predstavlja nasledstvo, drevne svojine, zakon, plemenitost, nasleđenja dobra, domovinu, porodicu, naciju, dobro porodično ime.

Ova strofa se veže za Asgard. Onima koji su umri, uključujući i Baldera i njegovu ženu, dopušteno je da posete žive tokom večeri pred Jul.


1 Eggthér – div nepoznatog identiteta; moguće je da je u pitanju idiomatski izraz.
Isto ime, u anglosaksonskoj varijanti, pominje se u Beovulfu, gde otac junaka po kom je pesma dobila ime nosi ime Edžteov (Ecgþēow), što znači „Sluga Oštrice”.

U pesmi Trimskvida (Þrymskviða), div Trim po kom je pesma dobila ime, sedi u sličnoj poziciji:

6. Trim sedeše na humki, gospodar divova,
Kučke svoje zlatnim ogrlicama veže,
Konjima svojim grive gladi. (Trimskvida)

2 Fjalarr -„onaj koji skriva/vara”; jedan od petlova koji se oglašavaju tokom Ragnaroka.

Fjalar i Galar su takođe imena patuljaka koji ubijaju Kvasira, boga poezije, i od njegove krvi prave medovinu poezije koja daje neverovatne darove onima koji je popiju.

3 Gálgviðr – šuma u Jotunheimu.

1 Gullinkambi – „Zlatni češalj”, petao u Valhali.

5 Odin.

6 Treći, nepoznati petao, koji kukuriče u Helu.

7 Garmr – „krpa/rita”; krvavi čuvar ulaza u Hel; može se porediti sa Kerberom u grčkoj mitologiji.

U pesmi „Balderovi snovi” Balder, Odinov sin, sanja o sudbini svog oca i njegovoj borbi sa vukom:

2. Ustade Odin, stari Gaut,
Sleipniru na leđa sedlo stavi,
Odjaha odande u Nilfhela dubine,
Te srete iz Hela štene. (Balderovi snovi)

U pesmi „Grimnismal”, Garm je opisan kao najvrći među svim psima:

44. Jasen Igdrasil najveći je međ stablima,
Skidbladnir međ brodovima, Odin međ Esirima,
Sleipnir međ konjima, Bifrost međ mostovima,
Bragi međ skaldima, Habrok međ jastrebovima
Garm međ psima. (Grimnismal)

8 Gnipahellir – pećina u kojoj boravi Garm na ulazu u Hel, često opisan kao vezan sve do Ragnaroka kad mu okovi pucaju i kreće da proždire svet. Može se porediti sa Simarglom u slovenskoj mitologiji, koji takođe biva vezan kako ne bi proždrao zvezde na nebesima.

9 sigtívar – bogovi možda jesu pobedonosni, ali za to plaćaju veliku cenu jer mnogi od njih umiru.

10 Misli se na Mimira.

11 Gjallarhorn – rog kojim Heimdal budi bogove i oglašava početak Ragnaroka; takođe služi i kao rog iz kog Heimdal pije iz Mimovog zdenca, poput Odina.

12 Heimdallr – „najbelji od svih bogova”, čuvar Bifrosta, mosta koji vodi do Asgarda; čuvar Igdrasila, drveta sveta; i čuvar Gjalar-roga kojim će označiti početak Sumraka Sila i probuditi bogove. Često je poistovećivan sa samim Igdrasilom.

Pogledati napomenu broj 2 u prvom delu prevoda.

13 Nakon prvog rata Mimova glava biva odsečena, ali je Odin čuva i od nje traži savete jer je Mim poznat po svojoj mudrosti.

14 Surtr – „Crni”; div iz Muspela koji predstavlja vatru; tokom Ragnaroka ide u boj sa Frejrom i ubija ga; njiegov mač je sačinjen od plamena i vatra koju donese progutaće čitav svet.

Rod Surtov je sigurno vatra, plamen.

15 álfr – stanovnici Alfheima, neka vrsta uzvišenih bića koja nisu sasavim bogovi ali ni ljudi; imaju dvojake uloge te su ponekad korisni a ponekad pakosni; uporediti ih sa vilama u slovenskoj mitologiji koje često čine ljudima na štetu ali im takođe i pomažu.

 

*Ragnarök – rök znači sudbina; Snori, u proznoj Edi, koristi reč røkkr što znači sumrak.

Advertisements

3 thoughts on “Voluspa #VI – Tirovih drugih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s