Voluspa #VII – Frejrovih trećih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Treći deo.

Četvrti deo.

Peti deo.

Šesti deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


50. Hrim1 dolazi s istoka, nosi štit od lipe,
Guja Jormungand2 u divolikom besu se grči;
Zapljuskuju vali, orao3 radosno krešti,
Bled mu kljun leševe seče; Naglfar4 je na slobodi.

Fehu ᚠ – bogatsvo, novac, stoka (i samim tim drevna krava Audhumla).
Uruz (ūruz) ᚢ – tur, proto-govedo/tur, auroh: predstavlja snagu i zdravlje, i vezuje se za Imira.
Turisaz (þurisaz) ᚦ – div: predstavlja žeđ, buku, i vezuje se za Boltorna, ili Jormunganda, čije ime znači „moćni štap”, to jest imela.

Ova strofa se veže za Audhumlu, Imira i Boltorna. Imela je okačena tokom praznika Jul i predstavlja Baldera (i tada oslabljenu solarnu moć) koji je došao posetiti žive. Mrtvi (u obličju ptica) svojim kljunovima uživaju lepo ukrašenu hranu, kolačiće u obliku beživotnih ljudi, žena, semena, kuća.

51. S istoka brod plovi, Muspela5 narod
Preko mora će doći, a Loki6 krmani;
Za vukom7 svi ludaci uistinu idu,
A sa njima Bilejstov brat8 ide u stopu.

Ansuz ᚨ – duh: predstavlja božje darove, sveto znanje, i vezuje se za Odina.

Ova strofa se veže za Odina. Vatra sija iz baklji, komada drveta koje ja zapalila munja, i spasava svet i Baldera od sila mrtvih duhova. Berserkeri, koji su svoje životne moći sakrili, s mukom se kreću napred tokom praznika Jul: to su braća bogova i vilenjaka koji su doleteli (pčelinjim cipelama) iz grobnice, preko reke zaborava.

52. Surt9 s juga ide, nosi propast grȃna10,
Na maču mu se sija sunce bogova palih;
Vrleti pucaju, div-žene lutaju,
Nebo se cepa, na putu za Hel mrtvi se guraju.

Raido (raidō) ᚱ – putovanje, jahanje: predstavlja putovanje, fizičko i metafizičko.

Ova strofa se veže za Tora. Sunce zalazi i tama pokriva svet, ali ne i izabrane bogove, s bakljama poput mačeva. Vilenjaci, trolovi, letnji i zimski duhovi, slobodno izlaze u svet iz pozdemlja. Bogovi bacaju iskre u vazduh; vatrene strele i koplja lete kroz vazduh, zapaljeni točkovi se kotrljaju niz brda i varniče kad ih bogovi udaraju štapovima i bakljama.

53. Sad stiže Hlini11 još jedno zlo,
Kad Odin ode s Vukom12 da se bori,
A Belijev ubica13 svetli Surta da traži;
Jer tamo pasti mora radost Frigina14.

Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.

Ova strofa se veže za Svarta. Fenrir (ili Hod) ubija Odina i šalje ili njega ili njegovo oko nazad u grob, kad Sunce zađe tokom Ragnaroka i tmina pobedi svetlost.

54. Garm zavija glasno pred Gnipa-pećinom,
Okovi pucaju i on jurca proždrljiv;
Mnogo znam priča, al’ opet vidim još,
O Sudbini Sila, pobedonosnih bogova.

Kaunan ᚲ – čir, baklja: predstavlja prosvetljenje i zaštitu od tame.

Ova strofa se veže za Svarta. Duhovi zime i Helina senka sasvim slobodno izlaze iz podzemlja.

55. Onda stiže Oca Pobede slavni sin,
Vidar15, s krvožednom zveri16 da ide u boj;
U Ferdungovog sina17 zariva mač,
Pravo do srca, te time osveti oca.

Gebo (gebō) ᚷ – poklon: označava nagrade, deljenje, poklone, talente.

Ova strofa se veže za Heimdala. Napolju, u šumi, duhovi zime sreću bogove, ali, uz pomoć oružja koje su dobili iz grobnice i koje je Heimdal doneo za vreme zimske ravnodnevice, bogovi ubijaju Fenrira u šumi i samim tim Vidar (šuma) uspeva da osveti oca i vrata ravnotežu prirodi.

 


 

1 Hrymr – „Oronulost/Oronuli”; kapetan broda Naglfar koji iz Jotunheima prenosi vojsku koja ide protiv bogova.

2 Jörmungandr – ogromna zmija, sin Angrbode i Lokija, brat Fenrira i Hele; toliko je velik da opasuje Srednji-Svet; tokom Ragnaroka umire u borbi s Torom.

3 Hræsvelgr – Ime orla u pitanju je Hresvelg, što znači „Gutač leševa”; div je u obliku orla.

Opisan je u pesmi „Vaftrudnismal”:

37. Hresvelg se zove, onaj što sedi na rubu nebeskom,
Div u obliku orla;
Iz njegovih krila, kažu, vetar duva,
Preko svih ljudi.

4 Naglfar -„Brod noktiju”; brod napravljen od noktiju mrtvih koji prenosi armiju divova.

5 Múspell – jedan od svetova kojim vlada div vatre Surt; narod Muspela su vatreni divovi.

6 Loki – jedan od Esira, večiti nevaljalac i zlobnik, sin diva Farbatija i Laufej; bog je vatre, i predstavlja munju koju stalno juri grom (Tor); lepog izgleda i harizmatičan, Loki često vara i zavlači druge bogove, uživajući u svojim smicalicama; otac je čudovišnih zveri sa kojima će bogovi ići u rat tokom Ragnaroka, a to su Jormungand, ogromna zmija, i Fenrir, čudovišni vuk zajedno sa svojim porodom. Takođe je otac Hele, kraljice podzemlja.

7 Misli se na Fenrira.

8 Misli se na Lokija.

9 Surtr – „Crni”; div iz Muspela koji predstavlja vatru; tokom Ragnaroka ide u boj sa Frejrom i ubija ga; njiegov mač je sačinjen od plamena i vatra koju donese progutaće čitav svet.

10 Misli se na vatru.

11 Hlín – Jedan od naziva za Frigu, koja, nakon što joj je umro sin Balder, sada mora izgubiti i muža, Odina, u borbi sa vukom.

12 Misli se na Fenrira.

13 Belijev ubica je Frejr.

Frejr, koji je bio zaljubljen u div gospu Gerdu, poslao je svog slugu Skirmira da joj se udvara u njegovo ime. Skirmiru je dao svoj magični mač koji se sam od sebe borio i niko nije mogao da mu parira. Frejr je samim tim morao ubiti dva Belija golim rukama, na šta je Odin dao komentar da će Frejr ipak doživeti trenutak kad će zažaliti što je dao svoj moč drugome, jer neće uvek moći da se osloni na svoju snagu. To će se i ostvariti tokom Ragnaroka kada Surt ubije Frejra.

14 Radost Frigina je Odin.

15 Víðarr – „Onaj koji vlada naširoko(?)”; Sin Odina i Gride koji će osvetiti Odina ubivši Fenrira.

16 Misli se na Fenrira.

17 Misli se na Fenrira.

Advertisements

2 thoughts on “Voluspa #VII – Frejrovih trećih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s