Voluspa #VIII – Hagalovih trećih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Treći deo.

Četvrti deo.

Peti deo.

Šesti deo.

Sedmi deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


 56. Onda stiže slavni sin Hlodin1,
Sin Odinov2 ide sa zmijom3 u boj;
Zaštitnik Srednje-Zemlje4 gnevan udara,
Svi ratnici napuštaju domove svoje;
Devet koraka ide, sin Fjorgin5,
Zmija ga ubi, neustrašiv tone.

Hagalaz ᚻ – grad (ledena kiša), tranzicija; predstavlja prelazak iz jednog sveta u drugi, štetne prirodne sile, rastvaranje; povezuje se sa Egirom, odnosnom Gimiron, odnosno morem.

Ova strofa se veže za Egira, diva mora. Kralj, koji je predstavljao Tora, čekićem skida imelu sa mesta na kom je okačena tokom praznika Jul. Isto je radio u svim domovima gde je imela bila okačena. Devet koraka koje je prešao su putanja od dnevne sobe do grobnice; i Tor nije umro, već je samo morao odneti imelu do grobnice/podzemlja.

 

57. Sunce crni, zemlja tone u more,
Žarke zvezde sa svoda hrle;
Suklja para i vatra bukti,
Plamen do nebesa gori.

Naudiz ᚾ – potreba; predstavlja ljudska ograničenja, potrebe, robovanje, uzroke patnje, lekcije, poteškoće; vezuje se za Norne i sudbinu koju kroje, potrebu tokom jeseni i zimskih noći.

Ova strofa se veže za Norne. Sa imelom ponovo u grobnici, boj se nastavlja. Bogovi su jurišala kroz noć sa bakljama, bacali grane u vatru i puštali iskre da lete kroz šumu. Pobedili su i oterali duhove zime.

 

58. Garm zavija glasno pred Gnipa-pećinom,
Okovi pucaju i on jurca proždrljiv;
Mnogo znam priča, al’ opet vidim još,
O Sudbini Sila, pobedonosnih bogova.

Isaz (īsaz) ᛁ – led; predstavlja led, hladnoću, stagnaciju, nepostojanje kretanja; veže se za boginju Helu i podzemlje.

Ova strofa se veže za Hel. Duhovi zime i senke iz Hela su pobeđeni, i mogu biti poslati natrag istim putem kojim su i došli — kroz grobnicu.

 

59. Vide kako izranja iz mora
Zemlju drugu, svu zelenu;
Bujice teku i orao leti,
S visina u dolinama ribu traži.

Jera (jēra- ) ᛃ – godina; predstavlja plodnu godinu, proleće i jesen, brak; vezuje se za Freju ili Frigu i njihovu ljubav, i zemlju koju Friga predstavlja kao boginja.

Ivaz (ī(h)waz/ei(h)waz) ᛇ – tisa, tisovina; predstavlja odbranu, lukove od tisovine; vezuje se za slepog boga Hoda, ubicu Baldera, i Skadi, boginju snega, lova lukom i skijanja.

Ova strofa se veže za Freju i Skadi. Zbog pobede tokom Ragnaroka, mogli su se videti kako ponovo dolaze proleće i leto. Život i snaga su se vratili u sveti.

 

60. Sastaše se Esiri na Ida-polju,
O guji Srednjeg-Sveta zbore;
Sećaju se sudbine silne,
I Fimbultijevih6 drvenih runa.

Pert (perþ-) ᛈ – putovanje; označava ekspediciju, odlazak u svet mrtvih i bogova, tajne i tajne putovanja; vezuje se za Valija, Odinovog sina koji osveti Baldera i veže Lokija, i Sleipnira, Odinovog osmonogog konja.

Ova strofa se veže za Valija. Bogovi jašu do grobnice i žrtvuju konja, Helinog Konja, jedanaestog dana Sekvabekra, mesca boginje mudrosti, Sage, i prave gozbu. Razgovaraju o stvarima koje su se desile i svojim delima u prošlosti.

 

61. Tad će opet u travi pronaći
Velelepne figurice zlatne7
Što im rod davnih dana imaše.

Pert (perþ-) ᛈ – putovanje; označava ekspediciju, odlazak u svet mrtvih i bogova, tajne i tajne putovanja; vezuje se za Valija, Odinovog sina koji osveti Baldera i veže Lokija, i Sleipnira, Odinovog osmonogog konja.

Ova strofa se veže za Valija. Izgleda da nisu bogovima dati svi pokloni koje je Heimdal doneo sa sobom tokom zimske ravnodnevice, već da su neki bili sakriveni do posle Ragnaroka. Možda su zlatni artefakti sakriveni u snegu, kako ne bi bili pronađeni dok se sneg ne otopi, na grobnici u travi. Zlatu tako nešto ne bi naškodilo.

 

62. Neposejana, polja će rađati,
Sve nedaće na bolje ići, Balder se vratiti;
Hod i Balder u Hroptovom8 bojnom-dvoru žive,
Svetilištu bogova palih. Znaš li sad, ili šta?

Algiz ᛉ – los; predstavlja rođenje, život, snagu i zdravlje; vezuje se za Vidara, Odinovog sina koji osveti oca ubivši Fenrira.

Ova strofa se veže za Vidara. Šumi i livadi se vratila moć. Cveće raste iz zemlje, lišće raste na granama i trava na tlu. Leto se vratilo.

 

63. Tad će Henir9 izabrati u šumi parcele,
I sinovi braće Tvegijeve10 zidati
U Vindhejmu11 domove. Znaš li sad, ili šta?

Sovili (sōwilō) ᛋ – svetlost, sijanje, sunce; označava savršenstvo, sunce i zrake sunca, oči, kreativnost, zvezde, ženski šarm; vezuje se za Sol, to jest Sunce.

Ova strofa se veže za Sol (Sunce). Svetlost se vratila na nebo.

 

64. Dvor vidi, lepši od sunca,
S krovom od zlata, na Gimleu12 stoji;
Tamo će živeti pravedni vladari,
I sreću doveka uživati.

Sovili (sōwilō) ᛋ – svetlost, sijanje, sunce; označava savršenstvo, sunce i zrake sunca, oči, kreativnost, zvezde, ženski šarm; vezuje se za Sol, to jest Sunce.

Ova strofa se veže za Sol (Sunce). Suncu se vratila moć. Pobednici trtke za mladu (kraljevi, to jest čarobnjaci) trebalo bi da vladaju svetom, mudro.

 


 

1 Tor.

2 Tor.

3 Jormungand.

4 Miðgarðs véurr – Tor.

5 Tor.

6 Fimbultý – „Silni bog”; Odin.

7 Misli se na figurice kojima su se igrali bogovi u osmoj strofi. Pogeldati napomenu broj 1 u drugom delu prevoda.

8 Hroptr – „Mudrac”; Odin.

9 Hœnir – Moguć drugi naziv za Vilija, Odinovog brata. Henir po legendi kao taoc odlazi u dom Vanira kako bi se sklopio mir između njih i Esira.

10 Tveggi – „Hermafrodit/Onaj dvojake prirode”; Odin.

11 Vindehim – Svet vetrova; misli se verovatno na Vanaheim, dom vilenjaka.

12 Gimlé – Mesto gde žive preživeli nakon Ragnaroka; takođe i naziv najveće i najlepše sale u Asgardu.

Advertisements

One thought on “Voluspa #VIII – Hagalovih trećih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s